Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken arbejder
Kultur

Kultur

Folkekirkens kerneydelser er gudstjenesten og kirkelige handlinger som nadver og dåb, men folkekirken er også en vigtig aktør i kulturlivet.

Hvert år afholder kirker landet over mange tusinde kulturelle arrangementer lige fra klassiske koncerter og foredrag til rockkoncerter og kunstudstillinger, og det gør folkekirken til en af Danmarks absolut største kulturinstitutioner.

Kor og koncerter

Folkekirken har et rigt musikalsk liv og er samlet set den største arrangør af musikalske begivenheder i Danmark. 

Der afholdes ofte klassiske koncerter med store komponister, men også elektronisk musik, rytmiske kunstnere, jazz-musikere og lokale sangere og musikere optræder i kirken.

Der er også en stærk tradition for arbejdet med kor i kirken. På landsplan synger godt 12.000 børn og unge i et kor under 'Folkekirkens Ungdomskor', som er landets største kor-organisation. For mange lokalsamfund har det stor værdi, at børn, unge og voksne får mulighed for at være en aktiv del af folkekirkens musikliv.

Samtidig kan kirkekorene være første led i den musikalske fødekæde. Kirkekorene kan nemlig blive springbræt for en videre karriere for dygtige sangere som eksempelvis Lukas Graham, Emmelie de Forest, der vandt Eurovision Song Contest for Danmark i 2013 og Peter Lodahl, tenor ved Den kongelige Opera, der alle har en fortid i et af folkekirkens kor.

Folkekirken har også kirkemusikskoler landet over, hvor det er muligt at uddanne sig til organist, klokkenist, kirkesanger og kirkekorleder. Læs mere her.

Galleri: Musik i kirken

Folkekirken har et rigt musikalsk liv og er samlet set den største arrangør af musikalske begivenheder i Danmark. Her optræder Mathilde Falch i Nørresundby Kirke.

Der er en stærk tradition for kor i kirken. På landsplan synger godt 12.000 børn og unge i et kor under 'Folkekirkens Ungdomskor', som er landets største kor-organisation. 

Der afholdes ofte klassiske klassiske koncerter med store komponister som eksempelvis Carl Nielsen, Bach, Brahms og Tchaikovsky i folkekirken. Her er en koncert rykket uddenfor i det gode sommervejr.

Jazz-musikeren Tom McEwan optræder med sit jazz-show ved en børnegudstjeneste i Nørresundby Kirke.

For mange lokalsamfund har det stor værdi, at børn, unge og voksne får mulighed for at være en aktiv del af folkekirkens musikliv.
Her synger et af folkekirkens mange kor for de fremmødte ved en gudstjenest i Sædden Kirke ved Esbjerg.

Kirkekunst og udstillinger

Danmarks kirker er fyldt med værker af landets dygtigste kunstnere.

Både nutidig men også tusind år gammel kunst udsmykker de vægge, der danner rammen om nogle af livets vigtigste begivenheder, når der er dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse i folkekirken.

Værker af træsnideren Claus Berg, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og maleren Carl Bloch og værker af nyere tids kunstnere som billedhuggeren Hein Heinsen og malerne Arne Haugen Sørensen og Maja Lisa Engelhardt er bare nogle af de kunstværker, du kan opleve i kirkerne.

En del sogne lægger også jævnligt hus til kunstudstillinger, hvor især lokale kunstnere udstiller sine værker.

I galleriet herunder kan du gå på opdagelse i en lille del af den enorme kunstskat, folkekirken rummer.

Du kan også se en præsentation af ti danske kirkekunstnere her.

Eller gå på opdagelse i en række interaktive kirkekunstværker her.

Galleri: Kunst i kirkerummet

Tusind år gammel kunst udsmykker de vægge, der danner rammen om nogle af livets vigtigste begivenheder i folkekirken. Her ses altertavlen i Vejlby Kirke ved Aarhus. Ni af figurerne i tavlen er sen-gotiske og stammer fra slutningen af 1400, imens tre af figurerne er barokke og stammer fra omkring 1660. Tavlen blev opsat, da kirken blev istandsat i 1738.  

I Hjerting Kirke ved Esbjerg er altervæggen udsmykket af Robert Jacobsen (1912-1993), en af efterkrigstidens største billedkunstnere. I midten hænger Kristus-figuren, og i nederste venstre hjørne ses Adam og Eva under Kundskabens træ. Robert Jacobsen var 80 år, da værket var færdiggjort til kirkens indvielse i september 1992, kun et halvt år før hans død. 

Altertavlen i Odense Domkirke er lavet af træsnideren Claus Berg i perioden 1515-1525. Talven er udført i udskåret, malet og forgyldt egetræ og er sandsynligvis blevet til på dronning Christines bestilling efter kong Hans' død i 1513. Dette fastslås på baggrund af fodstykkets figurer, der viser dronningen i enkedragt samt medlemmer af kongefamilien.

I Københavns Domkirke er billedhuggeren Bertel Thorvaldsens Kristus-figur det første, man ser, når man kommer ind i kirken.
Foran i koret står dåbsenglen, og langs kirkens sider står apostlene.
Thorvaldsen har fremstillet Kristus med naglehuller i hænder og fødder og med lansesåret i siden. Det er altså den opstandne Kristus, som vi kender ham fra Johannes Evangeliet, hvor han åbenbarer sig for Maria og apostlene.

Foredrag og undervisning

Kirkerne landet over inviterer ofte til forfatterprædikener, temaaftener og foredrag om alt fra litteratur, filosofi og teologi til eksistentielle temaer og historiske begivenheder.

Nogle sogne har studiekredse, hvor du kan mødes og diskutere eksempelvis litteratur med andre interesserede.

Flere steder arrangerer sognene også rejser til kulturhistoriske rejsemål, som er interessante for kristendommens historie, og hvor kirke, kultur og fællesskab er i fokus.

Mange sogne arrangerer også udflugter til seværdigheder inden for landets grænser, eksempelvis domkirker, museer, moderne kirkebyggeri og meget andet.

Du kan læse mere om undervisningsmulighederne i folkekirken her.

  

Du kan finde informationer om både koncerter, foredrag, udstillinger og meget mere i landets kirker i kirkekalenderen.